Spring naar hoofd-inhoud

Edzard Krol

Edzard Krol (1938) zoekt al schilderend bedachtzaam zijn weg. Zijn schilderijen laten dan ook een gedegen vlakverdeling zien; vormen en kleurtonen zijn weloverwogen op elkaar afgestemd.
Stilte en afzijdigheid zijn de thema’s die de onderwerpen bepalen. Krols schilderijen tonen fluisterstille, bedaarde taferelen die buiten de tijd lijken te staan: een bouwsel achter de dijk, een oude boot op het droge, een paar huizen die als een groepje mensen staan te kleumen. Dingen die niet meedoen, apart willen zijn en daardoor een ander leven leiden.

De stilering van Krol varieert. Het ene werk bevat realistische elementen, het andere is opgebouwd uit elkaar overlappende cirkels, driehoeken, ovale en rechthoekige vormen die door hun getemperde kleurstellingen tot haast ademloos kijken aanzetten. Edzard Krol beschikt over een heel eigen, fijnzinnige lijnvoering. Die zorgt, in combinatie met de genuanceerde, gevoelige verfopbreng, voor intieme beelden.