Gerrit Benner: bevlogen en bezield

De wereld van de Friese kunstschilder Gerrit Benner (1897-1981) was er een van wind, water en wolken, van een hemel vol zon en van koeien grazend in de wei. Benner at, ademde en leefde het Friese landschap. Uit zijn werk spreekt voor velen dezelfde troost die ook de landschapskunst van zijn vroeg-twintigste eeuwse Friese voorganger Jan Mankes zo kenmerkte, en misschien moest Benners werk ook hemzélf geruststellen. Hij verklaarde eens: ‘Soms benauwt de wereld me en dan kom ik altijd terug bij de natuur, de bron van alle dingen’. Veranderingen zoals het kappen van bomen, het dichtgooien van greppels en het bouwen van nieuwe voersilo’s waren hem een doorn in het oog. Alleen wolken ontsnapten vooralsnog aan de geldingsdrang van de mens. ,,Of zouden ze ooit iets uitvinden om die ook te verprutsen?''

Zo lokaal als Gerrit Benner zijn inspiratie zocht, zo wijdverbreid was de weerklank die zijn werk vond. Zijn lyrisch expressionisme, coloristisch, met grote gedeformeerde vormen, bracht hem onder meer een tweede prijs op de Biënale van São Paulo in 1955, de Guggenheim Prize for the Low Countries in 1958 en de International Hallmark Art Award, New York.

Deze winter is Benner dichter bij huis te vinden. Galerie de Vis exposeert aan de Harlinger Noorderhaven tekeningen, gouaches en olieverven van de Friese schilderszoon die de wereld veroverde met ons landschap, onze bloemen en vogels, en andere steeds terugkerende thema’s zoals de fabelachtig weergegeven ruiters met paarden.

Galerie de Vis is geopend op donderdag en vrijdag van 12.30-15.00 uur, op zaterdag van 11.00-16.00 uur en op afspraak.