Spring naar hoofd-inhoud

Jan van der Bij

Van der Bij was geruime tijd lid van kunstenaarsgroep ‘Yn ‘e line’, samen met bekende namen als Klaas Koopmans, Pier Feddema en Jaap Rusticus. Als autodidact ontwikkelde hij een geheel eigen stijl, eerst ietwat donker en dramatisch, maar allengs kleuriger en lichter. De felgekleurde gele, groene, blauwe, oranje en rode vlakken vormen al sinds jaren zijn handelsmerk.

Pas na zijn pensionering als leraar in 1986 kon Van der Bij zich volledig aan zijn schilderkunst wijden, en dat is terug te lezen in zijn werk. Na zijn 65ste stort hij zich met nieuw elan op het schilderen, verjongt zijn stijl en boetseert uit kleurige vlakken het landschap om zich heen. Onze provincie is bij uitstek het werkterrein van Van der Bij: paarden en koeien, kerken op terpen, fluitekruid en koolzaad en tegenwoordig ook veel zeilboten op de Friese meren. Door zijn luchten drijven grote rode en gele wolken, en beneden de horizon strekken het intens groene land en diepblauw water zich uit – wie zijn werk eenmaal heeft gezien zal de vitale schilderstijl niet snel vergeten. De doeken zijn doortrokken van emotie en enthousiasme over de Fryske groun, waarbij de primaire kleuren het onderwerp op een bijna feestelijke wijze ondersteunen.