Spring naar hoofd-inhoud

Jentsje Popma

Jentsje Popma is een landschapsschilder in de ware zin van het woord. Hij installeert zich met zijn verfspullen ergens in de wijde wereld en schildert in grote lijnen wat hij ziet. Popma stelt zich op het standpunt dat sfeer en kleur onmisbaar zijn als het er om gaat een landschap goed te verbeelden. En de juiste kleur en sfeer vallen naar zijn mening alleen ter plekke waar te nemen. Daarom hecht hij er aan de traditie levend te houden van de Hollandse schilders, die zich van oudsher onderscheidden door hun werk ‘in het veld’ te maken, liever dan zich in een atelier de buitenwereld voor te stellen. Wetterskip Fryslân herkent zich in Popma’s schilderijen. ‘Als waterschap zijn wij continu bezig met natuur en landschap’, aldus voorlichter Gerben de Jong. ‘Zonder waterschap geen landschap, dat is de realiteit!’.

Bezield

Jentsje Popma (1921) weet ondanks zijn leeftijd van geen ophouden. Hij wordt gedreven door een onstilbaar verlangen de sfeer en de kleuren, lijnen, vormen en structuren van het Friese landschap op linnen vast te leggen. Misschien is het zelfs een roeping of een opdracht. De schilder maakt zich namelijk in toenemende mate zorgen over de ‘vereconomisering van het landschap’. Popma ziet de natuur met lede ogen verarmen, en het landschap achteruit gaan. Hij verafschuwt de manier waarop tegenwoordig naar ‘ruimte’ wordt gekeken. Uitgestrekte akkers, grazige weiden en hoogoverkoepelde vergezichten zijn voor de kunstenaar erfgoed om zuinig op te zijn. Het weidse Friese landschap wordt echter meer en meer gezien als ruimte die nader ingevuld kan worden. Projectontwikkelaars azen op mooie plekjes aan de waterkant, steden plakken ruim opgezette woonwijken aan hun woonkern en ook de landbouwgebieden verliezen steeds meer van hun authentieke karakter.

Popma’s zorgen over het landschap, de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel vinden weerklank bij Wetterskip Fryslân. ‘Jentsje Popma geeft een signaal af dat wij herkennen. Onze leefomgeving, natuur en waterhuishouding vragen om verstandig beleid. Daar proberen wij aan bij te dragen. Zeker in Friesland is het een uiterst actuele zaak’, aldus Gerben de Jong van het waterschap.
Galeriehoudster Geke Westenberg van de Vis beaamt dat. ‘Het gaat om de toekomst van de wereld vlak om ons heen. Jentsje ziet dat in. Terwijl anderen met het klimmen van de jaren milder worden, is hij juist gedrevener dan ooit. Gewapend met kwast, verf en linnen strijdt hij tegen de verloedering van het karakteristieke Friese landschap - en stelt het veilig door het op linnen vast te leggen.’