The Identity Project

Vanaf zaterdag 14 februari exposeert Galerie de Vis de opvallende en felgekleurde werken van Colien Langerwerf. Op affiche-achtige schilderijen prijken bekendheden als Amy Winehouse en Lady Di: iconen uit de hedendaagse popcultuur en het mythische verleden.

Lees verder

Expositie Johan Haanstra bij Galerie de Vis

Terwijl de natuur haar frisse kleur verliest, bereidt Galerie de Vis zich voor op een sprankelende expositie. Van december tot maart exposeert De Vis de levendige olieverfschilderijen van Johan Haanstra. In de schilderijen, die hij sinds medio jaren zeventig maakte, is Friesland onmiskenbaar aanwezig. Met ‘schoongewaaide kleuren’ op verder lege vlakken roept Haanstra de sfeer op van het Friese landschap, zonder dat realistisch te willen verbeelden.

Lees verderklik op foto's voor vergroting

Colien Langerwerf

14 februari t/m 11 april 2009

klik op foto's voor vergroting