Vanaf zaterdag 14 februari exposeert Galerie de Vis de opvallende en felgekleurde werken van Colien Langerwerf. Op affiche-achtige schilderijen prijken bekendheden als Amy Winehouse en Lady Di: iconen uit de hedendaagse popcultuur en het mythische verleden.

Iconen zijn de rode draad in het werk van Colien. "Met mijn schilderijen probeer ik door middel van iconen boven het portret van de persoon uit te komen. Ik denk vanuit archetypen en hierbij zoek ik dan een bepaald (bekend) persoon, een icoon." Deze iconen zijn zowel bekende artiesten als personen uit de religie of mythologie.
Kenmerkend voor haar werk zijn daarnaast de heldere, vaak duizelingwekkende kleuren en de aureolen in contrastkleuren. Dit alles zorgt voor een bepaalde kracht, maar ook een zekere onbereikbaarheid van de figuur op het schilderij.

Ook vrouwen spelen in het werk van Colien een grote rol. Enerzijds door het feit dat ze tijdens haar opleiding veel zelfportretten heeft gemaakt en dus veel ervaring heeft, anderzijds omdat vrouwen dichter bij haarzelf staan. "Ik kan me met vrouwen gemakkelijker identificeren en vaak dienen vrouwen als archetype. Vervolgens zoek ik bij dat archetype een bekende vrouw die ik portretteer."

Wie de werken van Colien met eigen ogen wil bewonderen, kan van 14 februari tot en met 11 april terecht bij de Harlinger galerie.