Galerie de Vis verrast de bezoeker deze maand met bijzondere houtblokken en beschilderd keramiek uit Zuid-Afrika. De kleine beschilderde paneeltjes (21x21 cm) vormen de weerslag van een project, dat enerzijds jonge talentvolle kunstenaars de kans geeft zich te ontwikkelen, en anderzijds geïnteresseerde kunstliefhebbers de mogelijkheid biedt voor schappelijke prijzen een kleine collectie op te bouwen.

De oorsprong van het project ligt in Kaapstad, in 2004. Inmiddels verbinden de vierkante schilderijtjes spontane kopers en gearriveerde kunstverzamelaars op meerdere continenten met aanstormende Afrikaanse talenten. Nu liggen de kleurrijke werken ook op de drempel van Friesland, met aanvoer via de Harlinger Noorderhaven. Namen als John Muafangejo, Azaria Mbatha, Dan Rakgoathe, Walter Battis en Sam Nhlengethwa zullen kunstkenners zonder twijfel herkennen en relateren aan het legendarische Rorke’s Drift, maar ook zonder die achtergrondkennis zijn de tentoongestelde paneeltjes een lust om te zien en – zeker in wisselende combinatieblokken – een goudeerlijke verrijking aan de wand.