Deze winter toont Galerie de Vis in Harlingen in een dubbeltentoonstelling sculpturen en olieverven van Klaas Gubbels (1934) en beeldgedichten van Reinier Lucassen (1939). Beiden worden tot de toonaangevende kunstenaars van ons land gerekend.

Kenmerkend voor Klaas Gubbels is zijn afkeer van esthetiek. Hij mijdt alles wat ‘mooi’ is. Schoonheid is voor hem onecht en houdt af van de waarheid. Daar staat echter tegenover dat hij met zijn hoekige vormen en weerbarstige kleuren een geheel individueel waardesysteem heeft opgebouwd dat zijn eigen esthetica kent. Het zijne is zeer verschillend van uitstraling en is onderhevig aan stemming. Hij gebruikt het onderwerp als middel; het gaat niet meer om een tafel, koffiepot, maar om poëzie, humor, agressie of saaiheid.

Een tafel, koffiekan, stoel of pijp zijn de hoofdmotieven van de sculpturen, schilderijen en grafische bladen van Klaas Gubbels. Binnen de grenzen van de gekozen thema’s weet hij zich voortdurend te vernieuwen. Werk van Klaas Gubbels is opgenomen in de collectie van o.a. Gemeentemuseum Arnhem, Stedelijk museum Schiedam, Museum Van Bommel van Dam en Stedelijk Museum Amsterdam.

Reinier Lucassen ontwikkelde zich in de jaren ’60 van de vorige eeuw tot een belangrijke vertegenwoordiger van de Nieuwe Figuratie. Lettertekens, cijfers en woorden vormden vanaf het begin vervreemdende elementen in zijn werk. Sinds medio jaren ’80 legt hij zich steeds meer toe op het combineren van taal en beeld – vandaar de typering ‘beeldgedichten’. Daarvan zijn in de Friese havenstad prachtige voorbeelden te zien.
Lucassens veranderende stijl mondde uit in kleine, abstracte schilderijen en assemblages, waarin vermoedens van figuratie schuilen. De kunstenaar stelt de perceptie van de toeschouwer voortdurend op de proef.
Tussen zijn werk en bijvoorbeeld dat van de Belgische kunstenaar Roger Raveel, waarvan vorig jaar nog werk te zien was bij De Vis, is zeker een bepaalde relatie te vinden.

Reinier Lucassen was jarenlang hoofddocent schilderkunst aan de AKI in Enschede, waar in die tijd ook bekende namen als Johan Haanstra en Alphons Freijmuth les gaven. Hij ontving verschillende prijzen en vertegenwoordigde ons land op de Biënnale van Venetië. Liefhebbers kunnen de komende maanden dus een stuk dichter bij huis terecht. Galerie de Vis is geopend op donderdag en vrijdag van 12.30-17 uur en op zaterdag van 11-17 uur.