Onder de titel ‘Wiis mei Fryslân’ geeft Galerie de Vis bezoekers deze zomer aan beide zijden van de voordeur wat te zien. In de galerie aan de Harlinger Noorderhaven is een brede selectie te zien van de foto’s, die fotograaf Huib Ebbinge tussen 2002 en 2006 maakte van Friese dorpen en steden. Buiten de deur zijn 12 Torentochten uitgezet, die zijn vastgelegd in een speciale uitgave. In 12 regio’s van Friesland zijn routes uitgezet, waarbij kerktorens de bakens in het landschap vormen. Galeriehoudster Geke Westenberg deelt met Ebbinge de liefde voor het Friese land, en stuurt haar bezoekers dan ook graag naar buiten om daarvan te genieten. ‘Aan de hand van het boekje met routekaarten kunnen liefhebbers de ruimte in Fryslân op de fiets verkennen’.

Huib Ebbinge is echt verliefd op Fryslân. ‘In deze provincie is ruimte geen uitzondering; je kunt het hier nog overal ervaren. Waar je ook staat, je voelt je een nietig wezen in een weids uitzicht. Maar geleidelijk wordt de ruimte bebouwd met van alles dat die beleving verstoort. Dat was voor mij reden de schoonheid van de ruimte in Fryslân op foto vast te leggen. Als je bewust ziet hoe mooi het hier nog is, ga je er misschien anders mee om.’

Het verbindende visuele element in het werk van Ebbinge zijn de kerktorens. ‘Die hebben voor mij een emotionele waarde.  Alleen al dat ze daar al eeuwenlang staan, dat ze vanuit de hoogte alles hebben meegemaakt: het zware bestaan van de landarbeiders, volle oogsten, overstromingen, bouw van villa’s en bedrijven. Hun klokgelui heeft generaties van gelovigen opgeroepen voor de kerkdienst, het nieuws van geboorte en dood gebracht.’

De bijzondere manier waarop Huib Ebbinge de verscheidenheid van het Friese landschap en de stemmingen van weer en seizoenen in beeld heeft gebracht, was voor Galerie de Vis reden de zomertentoonstelling aan dit werk te wijden.

Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie ’12 Torentochten’.