Barbara Broekman volgde de specialisatie Textiel Monumentaal op de Rietveld Academie en bouwt sinds 1982 aan een eigenzinnig, monumentaal oeuvre. Ze ontwikkelt werk in opdracht van diverse ministeries, gemeenten en grote bedrijven en textiele werken van haar zijn ook vertegenwoordigd in de vaste collectie van het Stedelijk Museum van Amsterdam, het Textielmuseum in Tilburg en in diverse grote bedrijfscollecties. Deze zomer zijn Jacquard geweven ‘schilderijen’ van haar hand ook in Harlingen te zien. Galerie de Vis presenteert fragmenten van haar grote monumentale werken ‘Goed’ en ‘Kwaad’ en laat bovendien digitaal geprint tapijt zien.

Met ‘Goed’ en ‘Kwaad’ brengt Barbara Broekman (1955) het goede en het slechte van het menselijk handelen onder de aandacht. Omdat zij, naarmate ze ouder wordt, een steeds sterkere mening ontwikkelt over wat goed of slecht, rechtvaardig of onrechtvaardig is, heeft zij besloten dit als thema te gebruiken.

Voor de verbeelding van het goede en het kwade grijpt Broekman terug naar de mythen en sagen uit de Klassieke Oudheid. Deze verhalen over goden, halfgoden en de interactie tussen goden en mensen, gaan over het scala aan menselijke emoties (woede, afgunst, angst, liefde, vreugde, geluk etc.) en het handelen dat daar uit voortkomt (uitbuiting, gewelddadigheid, machtswellust, compassie, rechtvaardigheid etc.).

De kleurige, geweven schilderijen van Broekman meten 60 x 60 of 30 x 30 cm. De panelen zijn afzonderlijk aan te schaffen. Zo kan iedereen zijn eigen kunstwerk samenstellen door twee of meer doeken naar eigen inzicht met elkaar te combineren.
Een opgeblazen detail van ‘Kwaad’ is omgezet in zwart/wit tinten. Op basis hiervan is een digitaal geprint tapijt ontwikkeld, opgebouwd uit afzonderlijke vlakken van 200 x 200 cm.

De tentoonstelling is tot en met 28 juli bij Galerie de Vis te zien. De galerie is elke donderdag en vrijdag geopend van 12.30-17.00 uur; ’s zaterdags van 11-17.00 uur. Gelijktijdig met de expositie bij De Vis is werk van Barbara Broekman te zien in het Amsterdam Museum.