Hoe moet je de kunstwerken van Roger Raveel karakteriseren? In welk kunsthistorisch hokje past zijn werk? Bij deze vragen zonder antwoord is gelukkig één ding helder: Roger Raveel wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste Belgische kunstenaar van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn werk is universeel en tegelijk dicht bij huis, eigentijds en tegelijk tijdloos.

Roger Raveel werd op 15 juli 1921 geboren in Machelen-aan-de-Leie, een dorp nabij Gent.
Na zijn studie aan de Stedelijke Academie van Deinze en aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent kwam Raveel in de jaren vijftig in aanraking met de Cobragroep. Hij ontwikkelde zich echter in een geheel andere richting. Hoe, dat laat zich prachtig illustreren met de houtsnedes, litho’s, zeefdrukken en objectjes die Galerie de Vis exposeert. Het grafisch oeuvre dat galeriehoudster Geke Westenberg tentoonstelt omspant namelijk de periode 1967 – 1999 en biedt een intrigerend overzicht van Raveels onnavolgbare kijk op zijn nabije omgeving. Vrijwel altijd verbeeldt hij spanningen in zijn werk: tussen natuur en de dingen, tussen de man en de betonmuur, tussen het schilderij en zijn omgeving. Ondanks die gespletenheid, vervreemding en verbrokkeling schept Roger Raveel onvergetelijke beelden: “Verschrikkelijk en mooi, maar ook verschrikkelijk mooi, en mooi in zijn verschrikkelijkheid.”